Filtry

Odpowiedź Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na pismo Rady Osiedla Załom - Kasztanowe,
złożone na wiosek SD-K 9/22 Stowarzyszenia Działkowców Kasztanek z dnia 5 kwietnia 2022 roku,
w sprawie utwardzenia drogi ziemnej wzdłuż bloku - Osiedle Kasztanowe 94 w Szczecinie, będącej częścią pasa drogowego na działce nr 450/206 obręb 4197 na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie, którego właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin.

Pismo ZDiTM: IU.8000.5655.2022.AZ 


UWAGA !!!

Dotacja na „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Nasz ogród działkowy może otrzymać wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące zwierzęta. Na realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich przeznaczone jest 50 mln zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców. 

Kwota którą możemy zdobyć to 10 tysięcy do 100 tysięcy złotych.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia do współpracy przy tworzeniu projektu i przesyłania pomysłów na nasze Forum.

Info ze strony: 
50 milionów złotych dotacji na rozwój zielonej infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl


Zarząd Stowarzyszenia Działkowców ''KASZTANEK" informuje:
 w sobotę 7 maja od godz. 9.00
planowane są prace gospodarcze na terenie naszych działek
w związku z tym liczymy na Bohaterów Ogrodu którzy nas wesprą przy

 • montażu rygli na wszystkich bramach (zamontowano na dwóch bramach)
 • regulacji bram nr 3 i 4 (zrealizowano)
 • montażu zerwanej tablicy i samozamykacza na furtce nr 6 (zrealizowano)
 • renowacji ławek na placu rekreacyjnym (zrealizowano)
 • usuwaniu chwastów przy drzewkach kolumnowych na placu rekreacyjnym (zrealizowano)

Dziękuję, Członkom zarządu i ich bliskim za wsparcie przy pracach. Niestety odzew ze strony pozostałych działkowców - żaden !


Zarząd Stowarzyszenia Działkowców ''KASZTANEK" informuje:
na terenie naszego ogrodu jest ustawiony, oznakowany kontener na opady biodegradowalne.
Bioodpady to odpady organiczne powstające z resztek jedzenia i roślin, ulegające naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji).

Do kontenera na opady biodegradowalne wyrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

UWAGA !!!  Zakaz wyrzucania do kontenera na opady biodegradowalne:

 • ziemi i kamieni
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • bioodpadów w workach foliowych. 

UWAGA !!!

Konkurs grantowy Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie – edycja 2022.
Fundacja przewiduje przyznawanie trzech rodzajów grantów: małe – do 5 tys. zł , duże – od 5 do 10 tys. zł oraz specjalne – powyżej 10 tys. zł.
Zapraszamy członków Stowarzyszenia do współpracy przy tworzeniu projektu i przesyłania pomysłów na nasze Forum.
Na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą liczyć najciekawsze inicjatywy o znaczeniu lokalnym i regionalnym w takich obszarach jak: ekologia, nauka i edukacja, kultura, poprawa lokalnej infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni, sport, ochrona i profilaktyka zdrowia. Zgłaszane projekty powinny odpowiadać na realne potrzeby, rozwiązywać istniejące problemy, a ich rezultaty muszą być użyteczne dla społeczności lokalnych. 
Czas na złożenie wniosku 31 maja 2022 roku.

Więcej informacji o programie na stronie konkursu.


UWAGA !!!

Fundacja Santander Bank Polska organizuje konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 2022".

Zwycięskie projekty mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia do współpracy przy tworzeniu projektu i przesyłania pomysłów na nasze Forum.

Zadanie musi być oryginalną inicjatywą ekologiczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży. Czas na złożenie wniosku 23 maja 2022 roku.

Więcej informacji o programie na stronie konkursu.

Wniosek o grant został złożony. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22 czerwca 2022 r.


Zarząd Stowarzyszenia Działkowców ''KASZTANEK" informuje:
W związku z awarią nakładek radiowych wodomierzy na części działek,
w dniu 27 kwietnia 2022 roku na terenie ogrodów, serwisant z firmy Bmeters, będzie wymieniał niesprawne moduły
Użytkowników (powiadomionych SMS*) u których wystąpiła awaria proszę o dostęp do studzienek wodomierzowych.
UWAGA: Wymiana nakładek radiowych uzależnione jest od warunków pogodowych. W przypadku opadów prace mogą zostać odwołane. 
*SMS zostaną wysłane do 25.04.2022 r.Zarząd Stowarzyszenia Działkowców ''KASZTANEK" przypomina:
zgodnie z informacją, przekazaną na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
w sobotę 16 kwietnia br.

bramy wjazdowe na teren Ogrodów Działkowych nie będą otwarte.


Zarząd Stowarzyszenia Działkowców ''KASZTANEK" informuje:

Bramy wjazdowe na teren Ogrodów Działkowych są otwarte *

w środy w godzinach od 8.00 do 19.00 
w soboty w godzinach od 9.00 do 16.00 

Poza tymi terminami wjazd na teren ogrodów nie jest możliwy. 

 *  obowiązuje w sezonie działkowym, z wyłączeniem świąt i innych dni wolnych od pracy ustanowionych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących