§ 1. DEFINICJE

1. Właściciel - Stowarzyszenie Działkowców "KASZTANEK" z siedzibą w Szczecinie,
Osiedle Kasztanowe 53E/9, 70-895 Szczecin, KRS nr 0000492030, NIP: 9552353563;
2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem sdkasztanek.pl;
3. Użytkownik - osoba zalogowana na stronie.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operatorem strony internetowej sdkasztanek.pl (zwanej dalej stroną) jest Stowarzyszenie Działkowców "KASZTANEK" z siedzibą w Szczecinie, Osiedle Kasztanowe 53E/9, 70-895 Szczecin;
2. Strona dostępna jest w domenie internetowej sdkasztanek.pl;
3. Strona jest forum dyskusji i informacji o ogrodach działkowych Stowarzyszenia Działkowców "KASZTANEK";
4. Strona ma charakter niekomercyjny i jest prowadzona ze środków własnych Właściciela;
5. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu;

§ 3. PRAWA AUTORSKIE

1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim;
2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź osób uprawnionych przez Właściciela;
3. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem przy użyciu systemów i środków technicznych, bez zgody Właściciela;
4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego;

§ 4. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Stowarzyszenie Stawki. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela w celach niekomercyjnych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji jeśli nie wyrazi na to zgody;
2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;
3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych;
4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne;

§ 5. KORZYSTANIE ZE STRONY

1. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych;
2. Strona umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z zakresem działalności Stowarzyszenie Działkowców "KASZTANEK", opiniami i poglądami jego członków oraz daje możliwość przedstawienia swoich na specjalnie w tym celu przygotowanym Forum;

§ 6. KORZYSTANIE Z FORUM

Użytkownicy Forum na sdkasztanek.pl zobowiązani są do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu, jak również postanowień Regulaminu forum;

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących w szczególności po stronie sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność;
2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
3. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania; 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.