Zarząd Stowarzyszenia Działkowców ''KASZTANEK" informuje:

W sobotę 4 czerwca w godzinach 9.00 - 10.00 na terenie placu rekreacyjnego,
będą przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia.

Zapraszamy szczególnie Użytkowników działek, którzy nie odebrali jeszcze dokumentów.

 


 

Odpowiedź Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na pismo Rady Osiedla Załom - Kasztanowe,
złożone na wiosek SD-K 9/22 Stowarzyszenia Działkowców Kasztanek z dnia 5 kwietnia 2022 roku,
w sprawie utwardzenia drogi ziemnej wzdłuż bloku - Osiedle Kasztanowe 94 w Szczecinie, będącej częścią pasa drogowego na działce nr 450/206 obręb 4197 na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie, którego właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin.

Pismo ZDiTM: IU.8000.5655.2022.AZ 

 


Zarząd Stowarzyszenia Działkowców ''KASZTANEK" informuje:

 w sobotę 7 maja od godz. 9.00

planowane są prace gospodarcze na terenie naszych działek

w związku z tym liczymy na Bohaterów Ogrodu 💪 którzy nas wesprą przy

 

 • montażu rygli na wszystkich bramach (zamontowano na dwóch bramach)
 • regulacji bram nr 3 i 4 (zrealizowano)
 • montażu zerwanej tablicy i samozamykacza na furtce nr 6 (zrealizowano)
 • renowacji ławek na placu rekreacyjnym (zrealizowano)
 • usuwaniu chwastów przy drzewkach kolumnowych na placu rekreacyjnym (zrealizowano)

Dziękuję, Członkom zarządu i ich bliskim za wsparcie przy pracach. Niestety odzew ze strony pozostałych działkowców - żaden !


Zarząd Stowarzyszenia Działkowców ''KASZTANEK" informuje:

 na terenie naszego ogrodu jest ustawiony,

oznakowany kontener na opady biodegradowalne.

 

 Bioodpady to odpady organiczne powstające z resztek jedzenia i roślin, ulegające naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji).

Do kontenera na opady biodegradowalne wyrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

UWAGA !!! 
Zakaz wyrzucania do kontenera na opady biodegradowalne:

 • ziemi i kamieni
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • bioodpadów w workach foliowych. 

 


UWAGA !!!

Konkurs grantowy Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie – edycja 2022.

Fundacja przewiduje przyznawanie trzech rodzajów grantów: małe – do 5 tys. zł , duże – od 5 do 10 tys. zł oraz specjalne – powyżej 10 tys. zł.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia do współpracy przy tworzeniu projektu i przesyłania pomysłów na nasze Forum.

Na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą liczyć najciekawsze inicjatywy o znaczeniu lokalnym i regionalnym w takich obszarach jak: ekologia, nauka i edukacja, kultura, poprawa lokalnej infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni, sport, ochrona i profilaktyka zdrowia. Zgłaszane projekty powinny odpowiadać na realne potrzeby, rozwiązywać istniejące problemy, a ich rezultaty muszą być użyteczne dla społeczności lokalnych. 

Czas na złożenie wniosku 31 maja 2022 roku.

Więcej informacji o programie na stronie konkursu.