Formularz

Wyślij e-mail

Różne informacje

Różne informacje

Brak wolnych działek

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców "Kasztanek" informuje że nie posiada na swoim terenie wolnych działek.

Przeniesienia praw do działki

Decyzje o rezygnacji z działki lub o przekazaniu użytkowania działki Członek Stowarzyszenia musi zgłosić do Zarządu Stowarzyszenia w celu dopełnienia formalności.

Zabudowa działki

Wzniesienie altany, szklarni i innych obiektów budowlanych wymaga zgłoszenia Zarządowi Stowarzyszenia, w celu uzyskania stosownej zgody Wydzierżawiającego, zgodnie z umową dzierżawy.